Styrelsen

2020

Ordförande vald på 1 år
Robert Bresky Omval

Val till ordinarie ledamot på 2 år
Margareta Odén Omval
Carina Ståhl Omval
Ylva Medin Nyval – ersätter Mikael Ljungqvist

Val till ordinarie ledamot på 1 år
Eval-Lena Andersson
Totte Weber Eliasson
Ingemar Nilsson
Malin Strand

Val till suppleanter på 1 år
Jonas Lindgren Omval
Bo Skoglund Omval
Patrik Svensson Omval
Anton Jarlros Gry Nyval

Revisorer på 1 år
Johan Broberg Omval
Monicka Svendsen Rosell Omval

Revisor suppleant
Therese Kaldegård Omval

Valberedning väljs på årsmötet
Ingemar Nilsson Omval
Vakant

Festkommittén väljs på årsmötet
Malin Strand (sammankallande)
Eveline Wesby – Van Swaay
Lotta Rydberg
Carina Ståhl

2019

Ordförande vald på 1 år
Robert Bresky

Val till ordinarie ledamot på 2 år
Malin Strand
Totte Weber Eliasson
Ingemar Nilsson
Eva-Lena Andersson

Val till ordinarie ledamot på 1 år
Mikael Ljungqvist
Margareta Odèn
Carina Ståhl

Val till suppleanter på 1 år
Jonas Lindgren
Bo Skoglund
Ylva Medin
Patrik Svensson

Revisorer
Johan Broberg
Monicka Rosell

Revisor suppleant
Vakant

Valberedning väljs på årsmötet
Ingemar Nilsson
Vakant

Festkommittén väljs på årsmötet
Malin Strand (sammankallande)
Eveline Wesby – Van Swaay
Lotta Rydberg
Totte Weber Eliasson

2018

Ordförande vald på 1 år
Jesper Hjerpe

Val till ordinarie ledamot på 2 år
Malin Strand
Ingemar Nilsson
Louise Gårlin
Joachim Sandqvist

Val till ordinarie ledamot på 1 år
Mikael Ljungqvist
Robert Bresky
Morgan Gredåker

Val till suppleanter på 1 år
Tommy Ståhl
Johan Waldorf
Margareta Odèn
Totte Weber Eliasson

Revisorer
Ann-Sofie Ingimarsson
Vakant

Revisor suppleant
Therese Kaldegård
Vakant

Valberedning väljs på årsmötet
Ingemar Nilsson
Vakant

Festkommittén väljs på årsmötet
Malin Strand (sammankallande)
Eva Hallström
Therese Kaldegård
Eveline Wesby – Van Swaay