Sommarskötsel 2019

Till Eriksmystborna              
April 2019

Våren är här och snart är även sommaren här med härliga bad och skön ledighet. För att vårt område ska hållas trevligt och i ordning krävs lite mer skötsel än det som görs på våra arbetsdagar.

Vi måste hålla ordning på våra gemensamma vägar och platser. Under sommaren kan det komma en del kraftiga regn som spolar bort delar av våra vägar. Om vi hjälps åt och var och en tar ansvar för vägen utanför sin fastighet så kommer det att fungera.

Varje hushåll får ansvar för en tvåveckorsperiod under sommaren som gäller  

  • Klippa gräsmattan vid badplatsen och lekplatsen (även plocka upp skräp)
  • Klippa/trimma gräset längst gångstigen upp till Mystvägen samt Gullviksvägen

Schema för klippning av bad- och lekplatsen

Vi har utgått från listan över medlemmar sorterade på fastighetsbeteckningen. Vi fortsätter från förra årets schema. Schemat sträcker sig fram till höstens arbetsdag, vilken planeras till 28 september 2019.

v. 20-21     Tomas & Anna-Karin Nilsson – Mystvägen 6

v. 22-23     Eva-Lotta Frendberg  Mystvägen 17

v. 24-25     Tommy & Anne Andersson  Greviksvägen 2 

v. 26-27    Hans & Britt-Mari Henriksson  Gingsjövägen 1

v. 28-29     Malin Eriksson  Mystvägen 26

v. 30-31    Jerry & Pia Lindberg  Mystvägen 28

v. 32-33     Christian & Malin Strand -Mystvägen 24

v. 34-35    Mats & Decebeth Segerpalm  Mystvägen 22

v. 36-37     Anders Alm  Ershultsvägen 9

v. 38-39     Alen & Raquel Sundlöf  Gingsjövägen 2

Är ni bortresta eller av annan anledning inte kan klippa gräset en gång under er tvåveckorsperiod går det bra att byta med någon annan. Finns även intresse bland ungdomarna i området att tjäna extra pengar under sommaren  så prata med era grannar

Om ni har några idéer, om vad Ni vill att vi i styrelsen skall jobba med, så kontakta oss gärna eller lägg ert förslag i idélådan vid infarten. 

Trevlig sommar önskar 

Styrelsen i Eriksmyst