Sommar gräsklippning för ökad trivsel 2018

Förutom att vi har två arbetsdagar om året har vi även en lista varje sommar då vi turas om att klippa gräset o gå med trimmer i kanterna vid lekplatsen, fotbollsplanen, gångarna ner till badplatsen från Gullviksvägen och från Mystvägen och vid badplatsen.
2 v och en gång någon av veckorna klipper man gräset. Kan man inte så frågar man någon annan på listan om att byta veckor. Det blir ca vart 3-4 år man står med på listan.