EXTRA ELDNINGSDAG LÖRDAG 6 juni 9:30

Hej!

EXTRA ELDNINGSDAG LÖRDAG 9:30

Vi diskuterade på förra veckans styrelsemöte att det ser väldigt tråkigt ut med alla ris-, skräphögar i området, som varken blev påskbrasor, valborgsbrasor eller eldades på arbetsdagen.

Det kommer regna mycket hela dagen idag fredag, och även hela lördagen.
Även om det varit torrt i markerna, fram tills nu, så borde denna helgen vara ett bra och säkert tillfälle att få undan några högar innan semestern.

Ta med tidningspapper, lövräfsa, och annat som kan vara bra att ha så träffas alla eldningssugna på fotbollsplanen 9:30. Därefter delar vi upp oss i grupper och ser vilka högar vi ska fokusera på.

Självklart tänder vi inte om det inte känns 100% säkerhet.

Välkomna!

Bilder från arbetsdagen

De som var friska deltog i dagens arbete. Badbryggan hopptorn kom i och det röjdes av träden som fälldes i veckan som varit vid fotbollsplanen

Farthinder ställdes ut skyltar kom upp krukor ställdes ut. Blommor kommer nästa helg.

Tack till er som kom!

Styrelsen

Arbetsdag

Välkomna till Eriksmyst arbetsdag lördagen 25 april

Samling kl. 09:30 nere vid badplatsen

På grund av riktlinjer kring Covid-19 har styrelsen beslutat att minimera uppgifter att utföra under arbetsdagen.
Följ folkhälsomyndighetens riktlinjer:

  • Hålla avstånd både i inne- och utemiljö
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom

Vi hoppas på en trevlig dag tillsammans.Tyvärr kommer det inte erbjudas lunch i år pga Covid-19

Iläggande av både brygga och hopptorn kräver flera man, därefter fördelar vi oss effektivt baserat på planerade utföranden:▪ Brygga och hopptorn läggs i (ta på/med er stövlar)▪ Badplatsen iordningställs▪ Röja sly samt iordningställande av lekplats samt fotbollsplan.

▪ Allmän ordning – fylla i hålor på vägarna, plocka skräp, tvätta vägskyltar etc.

Alla som är friska är välkomna och under dagen tar vi hänsyn till rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten ger gällande Covid-19. Håll avstånd!

Med respekt för Covid-19 bjuder inte styrelsen på lunch i år, men hoppas på att boenden kan hjälpa till. Tänk på att alla som känner sig lite sjuka, äldre personer och personer i riskgrupper skall inte delta under planerad arbetsdag. 

/Styrelsen

Tack för trevligt årsmöte!

Årsmötet hölls och gick bra. Vi var 25 personer representerade 20 fastigheter som deltog. Inte så stor uppslutning utav 65 hushåll kan tyckas men väldigt trevligt hade vi som kom. Fikat var väldigt gott tack till er som ordnat det för oss.

Hälsningar

Styrelsen