Ny i Eriksmyst

MEDLEMSINFORMATION

Eriksmyst Nya Samfällighetsförening

Hej!

Här kommer lite information som är bra att ha för dig som bor i Eriksmyst.

Vi har en hemsida: http://eriksmyst.se/

Kontakta styrelsen.
Mejladress: styrelseeriksmyst@outlook.com

Vi har även en FB grupp. För att komma med i den kontakta styrelsen.

Grannsamverkan

Vi har sedan några år grannsamverkan i vårt område. Målet med detta är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed trivseln i samfälligheten. Önskas mer information kontakta styrelsen via mejl.

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen i mars månad. Kallelse kommer via utskick senast 2 veckor innan planerat möte.

Extra föreningsstämma hålls vid behov.

Motioner ska lämnas in till styrelsen senast 31 jan samma år. Mall finns på hemsidan.

Kommunalt vatten och avlopp

Vid problem ring Härryda kommun på 031-724 62 05. Dygnet runt

Vägar och trafik

Det är inte tillåtet att köra moped, fyrhjuling eller cykla på gångvägen ner mot badplatsen.

För att hålla nere hastigheten på våra vägar läggs farthinder ut på våren och tas bort på hösten.

20 km/h gäller i hela området!

Varje fastighet ansvarar för att fylla hålor i vägen utanför sin egen tomtgräns.

Tomtägare intill vägkorsningar ser till att häckar och annan vegetation inte skymmer sikten.

Avfall

Källsortering kan lämnas på återvinningsstationen Källarbacken.

Grov avfall som tex metallskrot, ris, brännbart material och trä samt farligt avfall kan avgiftsfritt lämnas vid kommunens avfallsstation Råssa i Bollebygd, Bråta i Landvetter/Mölnlycke eller Öjersjö återvinningscentral i Partille. De tar också emot elektriska apparater och skrymmande avfall. Ansökan om kort görs hos kommunens kontaktcenter eller kommunens hemsida www.härryda.se.

Grönområden

Styrelsen har ansvar för skötseln av gemensamma grönområden. Vid synpunkter kontakta styrelsen.

Avgift

Den årliga medlemsavgiften betalas in innan sista mars varje år och märks med fastighetsbeteckning samt namn. Vid ev frågor kontakta aktuell kassör.

Bankgiro:       5850-2022

Postgiro:         19 87 76-7

Arbetsdagar

Vi har två arbetsdagar per år. En på våren och en på hösten. Datum för arbetsdagarna anslås på anslagstavlan, hemsidan och i separata utskick.

I vårt område hjälper alla till på arbetsdagarna. Det är viktigt att du deltar för din arbetsinsats ger ökad trivsel i området och håller nere kostnaderna.

Vill Du göra Din arbetsinsats på annan tid än de utlysta arbetsdagarna kontaktar du styrelsen i förväg för överenskommelse.

Bastun

Nere vid badplatsen finns en vedeldad bastu till förfogande. Denna bokas på griffeltavlan vid dörren på bastun. Vill ni kvittera ut en nyckel tar ni kontakt med styrelsen.

Båtar, kanoter etc

Uppläggningsplats för båtar finns vid bastun. Båtar bör ej förtöjas eller ligga i anslutning till badplatsen.

Fiskekort

En del fastigheter har servitut på att fiska i sjön. Saknas detta kan man köpa fiskekort på Grims Foder i Rävlanda.


Trivsel i området

Vi har en festkommitté som anordnar olika trivselaktiviteter för samtliga boende i området som tex sommarfest.

Boende i området samlas för boulspel på fotbollsplanen. Se aktuell information på anslagstavlan vid infarten till Eriksmyst.

I Eriksmyst finns inga allmänna soptunnor. För allas trevnad, ta med ”skräpet” hem.

Det är ok att slänga ris /trädgårdsavfall i en hög på allmänna ytor, om man eldar upp den inom snar framtid.
Kan/vill/vågar man inte elda, så ska man köra avfallet till återvinningsstationen istället.

Vid uthyrning av hus skall husägaren informera om det som står i detta bladet.

Har du förslag, tips och idéer om förbättringar inom vårt område kontakta styrelsen genom att maila styrelseeriksmyst@outlook.com.

Styrelsen för Eriksmyst Nya Samfällighetsförening