Inställd busshållplats

Svar från Västtrafik.

Angående hållplats Eriksmyst är denna indragen från idag till den 16 maj på grund av ett arbete med hållplatsen. Resande hänvisas under arbetet till hållplats Källarbacken.