Buss 300 skrivelse

Mejlade M politikern Per Vorberg skrivelse från Styrelsen för Eriksmyst

***********************************

Hej Per
Här kommer ett dokument du kan använda dig av från vår styrelseordförande Jesper.
Missnöjet är fortfarande väldigt stort med tanke på hur många som bor här barn gamla osv.
Tycker du ska trycka på denna gången att Trafikverket anser att vi är så många i Eriksmyst att de rustar upp vår hållplats ! Säger en hel del om projektet o tillgängligheten o säkerheten här!
Du har stora förväntningar på dig nu efter 3 år som vi har hållit på med detta så känn ingen press inte alls 😉 😀
Vi vill verkligen att det händer nåt nu o att vi blir lyssnade på att vi vill ha tillbaka vår 300 buss. Resultat är viktigt.
Hälsningar
Totte
*************************************
Eriksmyst 2 nov 2018

Bussförbindelser Härryda östra Buss 300/330

Invånarna i och runt Eriksmyst är av blandad ålder, pensionärer, barnfamiljer med skolbarn och skolungdomar. För oss i Eriksmyst är kollektivtrafiken en viktig förbindelse till Göteborg men även Borås och Kinna/Skene.Hållplatsen Eriksmyst har inte enbart varit en hållplats för hushållen i Eriksmyst utan också för närliggande fastigheter längs Lindomevägen och mot Lervik (Egypten). Av nån outgrundlig anledning kom man för ett antal år sedan fram till att det var för få passagerare som steg på vid Eriksmystför att mer än ett fåtal bussar skulle stanna här. Att få det beslutsunderlaget presenterat vore mycket intressant. Omläggningen av 300/330 har enligt vår mening försämrat möjligheterna för invånarna att använda kollektivtrafik för att ta sig framför allt till och från jobb men även försämrat utanför arbetstid, så som kvällar och helger. Många som pendlat med buss innan omläggningen har blivit tvingade att ta bil istället för att åka kommunalt då flexibiliteten har försämrats betydligt med omläggningen av 300/330. Dels genom att hållplatser har tagits bort från dessa turer och dels att 330 enbart går till Landvetter (förutom enstaka turer). Vi tycker att den utvecklingen är olycklig eftersom det finns en vilja bland invånarna längs väg 156 att resa kommunalt, det borde man ta tillvara på. Att göra försämringar i kollektivtrafiken kommer inte minska varkenflödet av bilar till de orter där våra arbeten finns eller den påverkan detta gör på miljön.

Att ett byte införts för resande med 330 och Göteborg medför också osäkerhet i om man kommer fram. I högtrafik får man vänta en liten stund på nästa buss men kvällar är det inte ens säkert man kommer hem. Dessutom verkar det finnas en osäkerhet hos chaufförerna eftersom det händer att bussen inte stannar vid Eriksmyst fast man indikerat att man har för avsikt att stiga av. 

Antalet bussturer från vår hållplats är givetvis viktigt men än viktigare är säkerhets och trygghetsaspekten. Ur trafiksynpunkt är vi lyckligt lottade. Vi har en gångväg mellan källarbacken och Eriksmyst som ligger inklämd mellan viltstängslet vid lv 156 och Gingsjön.  Att gå den vägen när det är mörkt är inget man gärna gör kvälls och nattetid. Gångvägen är dåligt upplyst och vinterväghållningen är inte den bästa. Skulle man ensam stöta på obehagligheter längs den gångvägen är man helt hjälplös, det finns inga hus och ingenstans att ta vägen.Antalet gående längs lv 156 för att komma till en hållplats där bussen går ifrån har ökat. 

Vi har förstått att Trafikverket kommer göra insatser längs väg 156 under 2019 för att öka trafiksäkerheten i anslutning till välanvända busshållplatser, däribland Eriksmyst. Ett mycket efterlängtat projekt som vi ser fram emot mycket. I och med detta hoppas vi också att fler turer stannar på denna hållplats.

Det borde gå att hitta bättre lösningar än dagens kan man tycka. T.ex. 300 och 330 kommer ofta precis efter varandra. Det borde gå att lösa ett bättre intervall mellan dem. 300/330 bör stanna på fler ställen än det gör idag, tidigare hållplatser bör införas igen och 330 behöver gå till Göteborg och inte bara till Landvetter. 

Nedan följer ett svar från västtrafik på ett av de mail som skickats från oss i Eriksmyst:

Hej Lena

Tack för att du hörde av dig till oss på Västtrafik!

För att resa från Eriksmyst mot Göteborg och omvänt så hänvisar vi er kunder till linje 330.

Linje 300 (Kinna – Göteborg) Ändrat linjeupplägg och utökat utbud

Linje 300 snabbas upp och stannar endast vid hållplatserna Kinna resecentrum, Kunskapens hus, Sjukhuset Skene, Gästgivaregården, Hjorttorp, Hyssna Handel, Härsjön, Stjärnhult, Björlanda, Källarbacken, Stora Övattnet, Landvettermotet, Delsjömotet, Korsvägen och Nils Ericson Terminalen. Kunder som idag reser från andra hållplatser än dessa hänvisas till linje 330.”

Hur vi än planerar tidtabeller och linjer kommer vi aldrig kunna göra alla nöjda. I kollektivtrafiken handlar det om att göra prioriteringar mellan olika behov och se till helheten. Vi beklagar om det finns kunder som får en sämre tillgänglighet till kollektivtrafiken. Men i det här fallet har en uppsnabbning av trafiken i stråket Mark – Göteborg fått gå före enskilda behov för lokala resor.

Det är mycket viktigt för oss att få veta vad vi kan förbättra och utveckla. Dina synpunkter sparas därför i vår databas och används för olika typer av förbättringsarbeten.

Med vänlig hälsning
Brian Hansen
Kundservice
0771-41 43 00

Intressant i detta är att man nog inte snappat upp hur många detta drabbat eftersom man hänvisar till ”enskilda behov” samt att det vore mycket intressant att få reda på vad som står i deras databas som de ska använda för förbättringsarbeten. Samt om de ha planerat några förbättringsarbeten för 300/330? Dessutom den uppsnabbning de talar om är marginell, särskilt i jämförelse med vad förändringen orsakat i andra änden

Upplevelsen av kollektivtrafik från Eriksmyst idag:

 För få turer som stannar på hållplatsen Eriksmyst
 Oflexibelt
 Osäkerhet i och med byten. Inte alltid det klaffar.Osäkert att man kommer fram vissa tider
 Otryggt att ta sig hem.
 Dåligt upplyst väg från Källarbacken 
 Vintertid tidvis hal och mediokert underhållen vinterväg.Skaderisker
 Man väljer bilen istället för bussen
 Stor försämring av servicegrad mot innan omläggningen

Önskvärda förbättringar:

 300 som stannar i Eriksmyst
 Fler turer på 330
 Inga byten, 330 som går till Göteborg motsv.
 Sprida turerna 300, 330 så att de inte går precis efter varandra

Förbättringarna skulle leda till:

 En flexibel kollektivtrafik
 Ökad användning av kollektivtrafiken
 Minskad miljöpåverkan
 Ökad trygghet
 Ökad säkerhet, mindre risk för olyckor
 Göra Härryda östra till en mer attraktiv del att bo i 

Vi hoppas på att våra politiker vill hjälpa oss att få till en förändring till det bättre i kollektivtrafiken längs lv 156.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Eriksmyst samfällighet

Jesper Hjerpe

Jesper.hjerpe@gmail.com

0761-086422