Medlemsavgift

2020

Avgift

Den årliga medlemsavgiften betalas in innan sista mars varje år och märks med fastighetsbeteckning samt namn. Vid ev frågor kontakta aktuell kassör.

Bankgiro:       5850-2022

Postgiro:         19 87 76-7

*************************************