Arbetsdagen 3 okt -20

Bra jobbat idag 🙏💪
Fotbollsplanen blev fri från ogräs samt saltades.
Gångväg till sjön saltades.
Bryggorna togs upp.
Utökade båtuppläggningsplatser färdigställdes.
Trallgolv i lärk till bastun.
Dåliga steg till trappan ovanför bastun byttes.
Trekanten röjdes.
Asfaltslagning av hålet vid 156:an.
Hålor i vägen fylldes med grus.
Vedförrådet till bastun fylldes upp.
Lekplatsen fick en gunghäst till, samt en ram i byggtimmer runt rutschkanan.
Mm

Förra helgen har Kalle och Joachim tagit bort blomkrukor samt flexibumb.
Jesper och Mats har kört ner veden från Evelyns parkering till bastun i veckan.

Imorgon ordnar Anton med halkskydd till trappan ovanför bastun.

Är någon som har sömnsvårigheter samt ångest för att ni inte kunnat vara med på arbetsdagen så är det bara att höra av er, så har vi i styrelsen arbetsuppgifter till er också 😉

Hälsningar

Styrelseordförande Robert