Arbetsdagar

2020

Vårens arbetsdag Lördag 25 april kl 9 samling vid badplatsen
Höstens arbetsdag Lördag 3 oktober kl 9 samling vid badplatsen

2019

Vårens arbetsdag Lördag 4 maj kl 9 samling vid badplatsen
Höstens arbetsdag Lördag 28 sept kl 9 samling vid badplatsen

2018

Höst:
Arbetsdag lördag den 29 sept kl 9 samling vid badplatsen

Brygga togs upp, blommor o farthinder togs in och mycket mycket mera blev gjort.

Vår:
Arbetsdag lördag den 5 maj kl 9 samling vid badplatsen

Arbetsdag 5 maj 2018

Blommor planterade och utplaceras vi vägarna

Höstens arbetsdag 2017

Badbrygga och hopptorn tas upp