Arbetsdagar 2019

Lördag 4 maj &  28 september

Välkomna till Eriksmyst arbetsdag lördagen 4 maj

Samling kl. 09:00 nere vid badplatsen

Många behövs för att lägga i både brygga och hopptorn, därefter fördelar vi oss effektivt baserat på planerade utföranden:

  • Brygga och hopptorn läggs i (ta på/med er stövlar)
  • Badplatsen iordningställs
  • Allmän slyröjning och eldning, om möjlighet finns
  • Rensa ogräs vid fotbollsplan och lekplats. Tvätta möbler och rensa upp runt lekplatsen
  • Skrapa och grundmåla lekställningar samt staket vid lekplatsen
  • Städa och sopa bort grus vid infarten
  • Utsättning av väggupp och blomkrukor för att hålla nere hastigheten i området
  • Vårstädning av bastun
  • Iordningställande av förråd/garage vid Gullviksvägen
  • Allmän ordning – fylla i hålor på vägarna, plocka skräp, tvätta vägskyltar etc.

Ta gärna med krattor, spadar, borstar, skottkärror eller andra verktyg och redskap som behövs. Alla är välkomna oavsett möjlighet till arbete. Finns alltid något att bidra med efter egen arbetsförmåga. Vi i styrelsen hoppas på stor uppslutning.

Paus med korvgrillning vid 13-tiden för både stora och små.

/Styrelsen

PS: Höstens arbetsdag planeras till 28 september.