Arbetsdag

Välkomna till Eriksmyst arbetsdag lördagen 25 april

Samling kl. 09:30 nere vid badplatsen

På grund av riktlinjer kring Covid-19 har styrelsen beslutat att minimera uppgifter att utföra under arbetsdagen.
Följ folkhälsomyndighetens riktlinjer:

  • Hålla avstånd både i inne- och utemiljö
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom

Vi hoppas på en trevlig dag tillsammans.Tyvärr kommer det inte erbjudas lunch i år pga Covid-19

Iläggande av både brygga och hopptorn kräver flera man, därefter fördelar vi oss effektivt baserat på planerade utföranden:▪ Brygga och hopptorn läggs i (ta på/med er stövlar)▪ Badplatsen iordningställs▪ Röja sly samt iordningställande av lekplats samt fotbollsplan.

▪ Allmän ordning – fylla i hålor på vägarna, plocka skräp, tvätta vägskyltar etc.

Alla som är friska är välkomna och under dagen tar vi hänsyn till rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten ger gällande Covid-19. Håll avstånd!

Med respekt för Covid-19 bjuder inte styrelsen på lunch i år, men hoppas på att boenden kan hjälpa till. Tänk på att alla som känner sig lite sjuka, äldre personer och personer i riskgrupper skall inte delta under planerad arbetsdag. 

/Styrelsen